Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym zależy nam, abyście Państwo mogli zapoznać się w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GAŁĄZKA FLOWERS Anna Gałązka z siedzibą w Warszawie.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych w następujący sposób:

– listownie na adres: Gałązka Flowers Anna Gałązka ul. Mehoffera 73, 03-118 Warszawa;

– przez e-mail: ag.kwiaciarnia@gmail.com;

– telefonicznie: +48 534772334.

2. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane, które przetwarzamy będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania przez Państwa zgód.

4. ŹRÓDŁA I CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO wyłącznie do realizowania przez firmę KW-TECH usług i sprzedaży, a także do ewentualnego informowania Państwa o naszych usługach, produktach i wycenach.

5. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie, na stosowne życzenie, podmiotom upoważnionym przepisami prawa.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych;

– prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – w sytuacji, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;

– prawo do usunięcia Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym) – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów,

dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych;

– prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;

– prawo do przenoszenia Państwa danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które Państwo nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach określonych na podstawie wcześniej wyrażonych zgód;

– prawo do wycofania zgody – w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili;

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z poważaniem,

Właściciel firmy.